Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný+účet+2018 schválený

Objížďka – oprava komunikace Stupno 1.8.2019 – 15.11.2019

Oprava komunikace II/ 233 do Stupna

Dotazník vodovod

Vážení spoluobčané, v minulých dnech jste do poštovních schránek obdrželi dotazník ohledně vodovodu.Prosíme o vyplnění a doručení na obecní úřad.Více informací v dotazníku.

 

Dotazník vodovod

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Smědčice 25.6.2019

Oznámení o konání zasedání 25.6.2019

Návrh závěrečného účtu obce Smědčice za rok 2018

Závěrečný+účet+2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Fenix – 122018sestava

FIN 122018

Otevírací doba sběrného místa na odpady od 1.6.2019

Sběrné místo na odpady bude od 1.6.2019 otevřeno každou sobotu od 16 do 17 hodin.Momentálně  můžete vozit větve a bioodpad, každé se uskladńuje zvlásť.

Kontejner na velkokoobjemový odpad jako je nábytek, koberce či matrace bude  k dispozici později.

Sběrné místo je určeno pouze pro občany Smědčic.Uložení výše uvedených odpadů je pro občany zdarma.

Stavební odpad se ukládat nesmí, je nutné dbát pokynů obsluhy.