Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

ČEZ Výzva k odstranění větví

ČEZ výzva k odstranění větví

VV VV – Veřejné projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeň. kraje

VV – Veřejné projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Kontejner na bio odpad

Tento víkend bude na návsi přistaven kontejner na bio odpad. Do kontejneru patří: tráva , listí, zbytky rostlin  a podobný materiál.Do kontejneru nedávejte větve, ty patří na skládku větví na místě bývalého vepřína.

Odstávka dodávky elektřiny 20.9.2018

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Smědčice, které se bude konat:

Dne Od Do
20.09.2018 7:30 14:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

S pozdravem.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

Změny v cenách jízdného, novinky v MHD

Vážení spoluobčané,

jistě jste zaregistrovali, že Vláda ČR od 1.9.2018  schválila plošné zavedení slev

jízdného pro žáky, studenty a seniory.Na žádost  PMDP zveřejňujeme v příloze  nové změny v MHD.

změny MHD 1

 

Dále se od 1.12.2018 má měnit jízdní řád MHD i ČSAD. O těchto změnách se stále jedná a o konečném výsledku Vás budeme informovat.

Mše svátá – Bušovice U tří lip

Dne 29.8.2018 od 17.30 hod bude pan Pavel Petrašovský sloužit mši svatou pod širým nebem na rozcestí U tří lip mezi Bušovicemi a Vitinkou.

Jste srdečně zváni.

Pozvánka na seminář o dotacích pro domáctnosti

Pozvánka na seminář o dotacích pro domáctnosti

Info-o-dotacich