Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

VV- Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

VV – uzavírka – oprava přejezdu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.6.2017

Veřejné  zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční : 27.6.2017 od 18 hodin na  OÚ.

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelû

3.Schválení programu

4.Schválení závěrečného účtu obce

5.Schválení účetní uzávěrky

6.Různé:Změna výkonu funkce starostky

Žádost o dotaci-Ochránci přírody

Vybraná firma na studii odkanalizování

Výstavba RD na pozemku 507/16, 507/7

Výstavba RD na pozemku   67,54/1

Vyjádření k výstavbě přístřešku na pozemku p.č.23

7.Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce.20.6.2017

Pozvánka do muzea Rokycany

Závěrečný účet obce Smědčice za rok 2016

Návrh ZÚ 2016.xls

Nabídka volných pracovních míst – Bílý mlýn Kepka s.r.o.

Bílý mlýn Kepka s.r.o., Nová Huť 20, 33002 Dýšina

přijme zaměstnance na HPP:

Obsluha balicích strojů

Obsluha strojního zařízení mlýna

Skladník

Vrátný

info@mlynkepka.cz

tel. 377 945 174

Zájezd na divadelní představení Cyrano

Zájezd se uskuteční 16.6.2017, odjezd z návsi v 16.45. Vstupenku je nutno objednat a zaplatit nejpozději  do 14.6.2017 na OÚ

Smědčice. Cena 350,- Kč. Více na :

http://www.divadlorb.cz/repertoar/cyrano-muzikal-ondreje-brzobohateho-a-lubomira-feldeka.html

VV- prodloužení stav. povolení – komunikace

VV Lokalita RD SO 101 komunikace – prodloužení stav. povolení