Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Smědčice- neznámí vlastníci nemovitostí

úřad pro zastupování státu

Smědčice neznámí vlastníci

Obecně závazná vyhláška o spádovosti MŠ

VV spádová MŠ

Opatření obecné povahy – bobr

opatření obecné povahy- bobr

přerušení dodávky elektřiny dne 10.3.2017

přerušení dodávky elektřiny 10.3.2017 a)přerušení dodávky elektřiny 10.3.2017 b)přerušení dodávky elektřiny 10.3.2017 c)

Pozvánka na zasedání zastupitelů obce

Oznámení o zasedání zastupitelů dne 14.2.

VV dodatečné stravební povolení

VV dodatečné povolení kolna, přístřešek

Dnešní vývoz popelnic

Pokud vám dnes nebyla  vyvezena popelnice (a máte již vylepenu novou známku) stalo se tak z důvodu náledí.

Náhradní vývoz bude ve středu 8.2.2017. Pokud se odpad do popelnice nevejde, nechte ho v pytli vedle popelnice.

Ještě připomínka- příští týden se nevyváží ve čtvrtek 9.2., ale ve středu 8.2.2017 z důvodu školení řidičů svozové firmy, která se tímto omlouvá a děkuje za pochopení.