Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Stanovení počtu členů volební komise

Kontejner na bioodpad – změna termínu

Z důvodu technických potíží svozové firmy je plánované přistavení kontejneru od středy 20.7.2016 posunuto na jiný termín, o kterém budete aktuálně informováni.

Kontejner na bioodpad

Od zítra 20.7.2016 bude na místě vepřína do naplnění přistaven kontejner na trávu, listí, zbytky rostlin.Do kontejneru nedávejte větve.Děkuji.Jana Šrédlová

Nabídka volných pracovních míst

Nabídka volných pracovních míst1

Oznámení o zasedání zastupitelů dne 28.6.2016

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý  28.6.2016 od 18.00 hodin na Obecním úřadě

Program:

1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Schválení účetní závěrky obce Smědčice pro rok 2015

5.   Stavba RD na pozemku p.č. 502/18 v k.ú. Smědčice

6.   Různé: koupě pozemku pod autobus. zastávkou

7.   Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 21.6.2016

Kontejnér na bioodpad

Tuto sobotu (18.6.2016) bude na návsi přistaven kontejner na trávu, listí, zbytky rostlin a podobný materiál.Do kontejneru nedávejte větve, skládka větví je v místě vepřína.Na skládku větví zase nepatří tráva, mech apod.Pro další zpracování je důležité toto třídění dodržovat.Děkuji.Jana Šrédlová