Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby – informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby – stanovení počtu členů okskové volební komise

Divadelní zájezd:Divadlo Palace – Rodina je základ státu

Zájezd se uskuteční 22.9.2017, odjezd z návsi v 17 hod. Vstupenky je nutno objednat a zaplatit nejpozději  do 31.8.2017 na OÚ Smědčice. Cena 250,- Kč. Více na :

https://www.divadlopalace.cz/cz/ray-cooney-rodina-je-zaklad-statu/175

Kontejner na bio odpad

Kontejner na bioodpad bude tento víkend (od pátku 7.7.2017) přistaven na návsi.

Do kontejneru nedávejte větve!!Ty vozte na skládku větví na místě bývalého vepřína.

VV- Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

VV – uzavírka – oprava přejezdu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.6.2017

Veřejné  zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční : 27.6.2017 od 18 hodin na  OÚ.

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelû

3.Schválení programu

4.Schválení závěrečného účtu obce

5.Schválení účetní uzávěrky

6.Různé:Změna výkonu funkce starostky

Žádost o dotaci-Ochránci přírody

Vybraná firma na studii odkanalizování

Výstavba RD na pozemku 507/16, 507/7

Výstavba RD na pozemku   67,54/1

Vyjádření k výstavbě přístřešku na pozemku p.č.23

7.Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce.20.6.2017

Pozvánka do muzea Rokycany