Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Prodej nálepek na popelnice

Od úterý 12.1.2016 (17-19 hod) je možno na OÚ Smědčice zakoupit nálepky na popelnice pro rok 2016.
Nálepky pro rok 2015 bude svozová firma akceptovat do 15.února, po tomto datumu nebudou popelnice se starou nálepkou vyvezeny.Ceny zůstávají stejné.

Změna vývozu popelnic

Z důvodu školení řidičů proběhne svoz komunálního odpadu místo 14.1.2016 o den dříve, tedy ve středu 13.1.2016.Svozová firma děkuje za pochopení.

Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedi, přátelé,
přeji Vám i za ostatní zastupitele obce pěkné Vánoce, plné radosti, pohody a spokojenosti.
Do nového roku Vám všem přeji hlavně pevné zdraví, lásku, štěstí a aby to dobré, co nás v novém roce čeká převažovalo nad problémy a nepříjemnostmi.Jana Šrédlová

Oznámení o zasedání zastupitelů obce

Oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý  24.11.2015 od 18.00 hodin

na Obecním úřadě

Program:

1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Kontejner na bio odpad

5.   Smlouva s krajským úřadem na dotaci – dětské hřiště

6.   Smlouva o smlouvě budoucí na uložení kNN k pozemku 507/7 a 16

7.   Různé

Připojení pozemku p.č.17  k vedení kabelu NN

8.   Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 17. 11. 2015

Svěšeno z úřední desky dne:

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, vysloužilých elektrospotřebičů a pneumatik z osobních automobilů  proběhne v úterý 10.11.2015 v 17.15 hod.na návsi.

Stolní tenis pro smědčickou veřejnost

Milí spoluobčané smědčičtí,

od pondělí 12.10.2015 máme možnost si každé pondělí od 18,00-19,00 přijít zahrát ping-pong do Obecního domu ve Smědčicích.

K dispozici budou dva hrací stoly a podle zájmu bude možné dohodnout i další časy na hraní.

Podmínkou pro hru je čistá sportovní obuv na přezutí!

Cena stolu je 50,-Kč/hod.

Stůl je vždy nutné si zarezervovat na čísle 777 017384.

Na všechny se těší Hanka Pešková

Oznámení o zasedání zastupitelů obce dne 6.10.2015

Oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý  6.10.2015 od 18.00 hodin

na Obecním úřadě

Program:

1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Výběrové řízení – výběr z cenových nabídek  na stavbu dětského hřiště

5.   Smlouva o dílo s vybranou firmou

6.   Řešení  vlastnictví a opravy sklípků u hasičárny

7.      Různé.

Darovací smlouva na budovu hasičárny Sedlecko

Smlouva o smlouvě budoucí na uložení kNN k pozemku 507/7 a 16

8.     Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 29. 9. 2015

Svěšeno z úřední desky dne: