Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 18.7.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Stavební povolení p. Lejčko
 5. Smlouva o bezúplatném převodu poz. KN 606 – Úřad pro zastupování státu
 6. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – přihl. trvalého pobytu
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemků – Úřad
  pro zastupování státu 605, 607, 608, 533/15, 509/16, 530/1
 8. Komunikace na pozemku 502/27
 9. Různé – nabídka truhláře na kapličku
 10. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.7. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 13.6.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení kupní smlouvy p.č. 49 a 591
 5. Schválení závěrečného účtu a celoročního hospodaření včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
  a přijetí opatření.
 6. Schválení stavebního povolení RD
 7. Schválení prodeje pozemku 356/11
 8. Příspěvek na Zvíkoveckou kytičku
 9. Koupě a prodej pozemku
 10. Oprava potrubí přítoku koupaliště
 11. Schválení zaměření budovy OÚ
 12. Různé
  • oznámení o ukončení nájmu
  • žádost o pronájem
 13. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Očkování psů

V sobotu 28.května v době od 10.40 do 11 hodin provede pan Bejček očkování proti vzteklině.Všichni zájemci se mají dostavit ve zmíněném čase před bývalou hospodu.

Návrh závěrečného účtu 2010


Návrh závěrečného účtu 2010
, který vypracovala Petra Kondrová.

Upozornění

V době od 23.května do 3.června 2011 bude z důvodu oprav zcela uzavřena silnice II/233 Smědčice-Sedlecko,od značky Smědčice až po železniční přejezd na Sedlecku.Objízdná trasa povede přes Bušovice.
Jana Šrédlová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 9.5. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Bezúplatný převod pozemku č. 606 o výměře 31m2
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
 6. Připojení odběrného místa – koupaliště
 7. Různé
 8. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 2.5. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: