Informace

Oznámení o konání zasedání zastupitelů 24.9.2019

24.9.2019

Revize kotlů

Pokud máte zájem, je možné se přihlásit k revizi na tyto typy kotlů: Slokov, OPOP, Viadrus, Atmos, Benekov a doma dělané kotle podobné výše  vyjmenovaným.

Cena  bude 847,- Kč včetně dopravy. Revize by proběhla v listopadu 2019.

Zájemci se mohou hlásit  na OÚ Smědčice do konce října 2019.

Veřejná vyhláška : MZe – opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství – VV – opatření obecné povahy

Hasičský záchranný sbor – bezpečnostní desatero

Hasičský záchranný sbor – bezpečnostní desatero

ČEZ oznámení

E-Oznameni

 

Záměr obce Smědčice pronajmout část pozemků p.č. 110 a 531 v k.ú. Smědčice

Záměr pronájem p.č. 110 a 531

 

Záměr pronájem  p.č. 110

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.