Informace

Výsledky voleb v naší obci (zápis výsledků)

Výsledky voleb zastupitelstvo 2018

senát 2018

 

 

Kontejner na bioodpad

Tento víkend bude na návsi přistaven kontejner na bioodpad.Do kontejnerů patří tráva, listí, zbytky rostlin a podobný materiál.Do kontejneru nedávejte větve.

Nalezená černá kočka

 včera tj. 1.10. se u nás objevila  malá černá kočička, odhadem půl roční.

Je celá černá, nebojí se.Již 2 kočky máme, další si nechat nemůžeme.

Prosím o sdílení, aby si někdo kočičku odebral. Je moc hezká, pláče.

 

Petra Pilařová

Poděkování za pomoc s přípravou oslavy obce

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy 775 let výročí první písemné zmínky o naší obci a Václavské pouti –  především divadelnímu spolku Smečka, za příkladnou a ochotnou spolupráci. Ještě jednou děkuji. Jana Šrédlová

Zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční ve čtvrtek 4.10. 2018 v 18.30 hod.na OÚ

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Vybraná firma na opravu vodní nádrže

5.Schválení  smlouvy o dílo s vybranou firmou

6.Výstavba dřevostavby na pozemku p.č.535/4 a 545/3

7.Změny v jízdním řádu

8.Diskuze, připomínky občanů

 

 

 

 

Vyjádření k dopisu anonyma

Vážení spoluobčané,

před časem některým majitelům nemovitostí přišel anonymní dopis, vyjadřující názor na práci zastupitelů. Vyjádření zastupitelů a účetní obce najdete v přílohách.

 

Anonymní dopis občanům

Komentář od účetní obce k odměnám zastupitelstva

Vyjádření zastupitelů k dopisu anonyma

 

Rozpočtové opatření

RO3