Informace

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – zastupitelstvo

Volby zastupitelstvo-počet a sídlo volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – senát

Volby senát- počet a sídlo volebních okrsků

Nové fotky Jirkův pohár

Na smědčické stránky do Galerie 2018 byly přidány nové fotografie z Jirkova poháru.

Nebezpečí požárů

Výstraha – nebezpečí požárů

Veřejná prezentace studie odkanalizování obce

Zveme Vás na veřejnou prezentaci Studie odkanalizování obce Smědčice, která se uskuteční 28.8.2018 od 18 hodin v Obecním domě.

Kontejner na bio odpad

Tento víkend bude na návsi přistaven kontejner na bio odpad.Do kontejneru dávejte trávu, listí, zbytky rostlin a podobný materiál.Do kontejneru nepatří větve, ty vozte na hromadu na místě bývalého vepřína.Děkujeme.