Informace

Změna v provozu skládky Flora Břasy

Dne 13. 11. 2019 bude skládka z provozních důvodů uzavřena.

Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení 26.11.2019

Nebezpečný odpad a vysloužilé elektrozařízení můžete odevzdat v hasičárně vedle obecního úřadu 26. 11. 2019, od 17 do 19 hodin.

 

Nebezpečné odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje, jedlé oleje

Olejové filtry

 

Pneumatiky:

– z osobních automobilů, bez disků

NE – pneumatiky z traktorů a nákladních aut, duše, pneumatiky z motorek a jízdních kol, kárek, kočárků apod.

 

Použité elektrozařízení:

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                               – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

Ostatní:

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky       

NE – běžné ,reflektorové a halogenové žárovky!

 

Olověné akumulátory

 

Prosíme, dodržujte  pravidla stanovená pro sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektro zařízení, jiný odpad než uvedený výše, nebude odebírán.

 

 

Oznámení o zasedání zastupitelů 24.10.2019

Zasedání zastupitelů obce Smědčice se bude konat

ve čtvrtek 24.10.2019 od 19 hodin na OÚ, v případě většího zájmu občanů v Obecním domě.

Program:

  • Volba zapisovatele
  • Volba ověřovatelů
  • Schválení programu 
  • Žádost o finanční příspěvek Zvíkovecká kytička
  • Výběr firmy na realizaci 2 nových větví VO
  • Schválení  smlouvy o dílo s vybranou firmou
  • Smlouva o VB s ČEZ – uložení kabelu NN na pozemku p. č.  54/1
  • Diskuze

Havárie na Drnovém potoce, Úhlavě a Berounce

v nočních hodinách ze dne 7. na 8. října 2019 došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka (Impralit-BSK effect – bezpečnostní list přikládám). Jedná se o nebezpečnou látku částečně ředitelnou a rozpustnou ve vodě, z toho důvodu nebylo možné její zachycení v toku. Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy s.p. od středy 9.10. monitoruje koncentrační vývoj nebezpečné látek v řece Úhlavě (viz příloha). Uvedené rozbory se soustředí na 2 složky (pesticidní látky Propiconazol a  Cyproconazole), ale součástí prostředku Impralit-BSK effect je větší množství toxických látek, jejichž koncentraci je možné pouze přibližně odhadovat a to na základě údajů o složení uniklé látky v bezpečnostním listu. Z dosavadních výsledků monitoringu Povodí Vltavy s.p. vyplývá, že k naředění koncentrací znečištění dochází pouze částečně, vytvořil se kontaminační mrak v rozsahu přibližně 8 km délky toku, který postupuje výrazně pomaleji (cca 10-15 km/den) než je rychlost průtoku vody ve vodním toku. Koncentrace nebezpečných látek v centru znečištění jsou více než 100 násobné oproti běžným výskytům pesticidních látek ve vodních tocích.  

 

Z důvodu ochrany odběru surové vody z řeky Úhlavy pro město Plzeň byl ve večerních hodinách v sobotu 12.10. navýšen odtok z VD Nýrska na přibližně 8,5 m3/s. Kontaminační mrak bude během dnešního dne procházet Berounkou v Plzni a pokračovat dále po toku. Dále byl v neděli 13.10. ve 22:30 navýšen odtok z VD Hracholusky na 12 m3/s z důvodu zvýšení průtoku v Berounce.  Během dnešního dne předpokládáme snížení odtoku z VD Nýrsko.

 

Z preventivních důvodů obyvatelům nedoporučujeme konzumaci ryb ulovených v řece Úhlavě a Berounce, zalévání touto vodou na zahradách, ani napájení dobytka. Zároveň se nedoporučuje ani koupání.

 

Dne 23.10.2019 jsme obdrželi zprávu 

 o zrušení všech omezení vzniklých v souvislosti s únikem toxických látek do vodních toků,  u nás  Berounka : 

Výsledky rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě Státním veterinárním ústavem Praha prokázaly jejich zdravotní nezávadnost a tedy ryby ulovené v tocích zasažených havárií je možné bez omezení konzumovat.

Nabídka volných míst na divadelní zájezd 12.10.2019

Obec Bušovice nabízí našim občanům volná místa na divadelní zájezd  do divadla U Hasičů na satirickou komedii Instalace.

Více informací v příloze.

 

 

Divadelní zájezd – Instalace

ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi

Cvičení FitPainFree 26.10.2019 od 20.30 hodin

Pro velký zájem přidává lektorka cvičení ještě jednu zkušební hodinu, pokud se chcete zúčastnit,

je nutné se předem přihlásit. Více info na plakátku.