Informace

Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedi, přátelé,

dovolte mi popřát Vám aby i letošní  Vánoce byli  šťastné, spokojené, prožité v láskyplném kruhu Vašich rodin a přátel. Přeji Vám, aby se vydařil Štědrý večer a všechny ty přípravy splnily svůj účel a všichni byli spokojeni.
A s blížícím se koncem roku Vám přeji do roku nového pevné zdraví, spokojenost a jen samé dobré zprávy.

Jana Šrédlová

Oblečení pro charitu 23. 12. 2017

Azylový dům sv. Františka pořádá sbírku teplého pánského oblečení a obuvi pro Městskou charitu Plzeň.

Pokud byste se chtěli připojit, přineste prosím oblečení a obuv do Obecního domu ve Smědčicích
v sobotu 23. 12., a to v době od 11 do 14 hodin.

Děkujeme!

Hleda se pes

PES

VV-schválení územního plánu

Územní plán – schválení

Štípání holubiček – zrušeno

Z důvodu nemoci jsem nucen zrušit letošní Štípání holubiček.
Děkuji za pochopení a přeji klidný předvánoční čas.
S úctou
Vláďa Sosna

Vánoční zpívání 24. 12. 2017

Obec Smědčice vás srdečně zve na tradiční Vánoční zpívání koled u kapličky. Letos se opět sejdeme na Štědrý den ve 14:00, abychom naladili tu správnou vánoční atmosféru.

Společně se všemi zpěváky a hudebníky se těšíme na Vaši návštěvu.

První zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR