Informace

Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

výzva k odstranění stromoví

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – LESY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad bude tento víkend (od čtvrtka 14.9.2017) přistaven na návsi.

Do kontejneru nedávejte větve!!Ty vozte na skládku větví na místě bývalého vepřína.

Děkuji.

Zpráva pro všechny smědčické děti

Pro všechny smědčické děti, malé i velké.

Mladí umělci !
Vezměte do ruky prázdnou A4 a namalujte na ni svého domácího mazlíčka nebo zvíře, které máte rádi.

Vaše díla budou se vší parádou vystavena v Obecním domě.Slavnostní vernisáž plánujeme
na letošní Svatováclavskou pouť.
Vaše díla prosím předejte pořadatelům  Janě Šrédlové nebo Vláďovi Sosnovi  (ideálně s názvem / stručným popisem a jménem autora na nějakém jiném papírku) nejpozději do 24. září 2017

Bližší informace na tel.: 724 181 354 nebo 607 763 745

Jmenování zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

volby zapisovatel 2017,

jmenování zapisovatele 2017.doc

Rozpočtové opatření

RO-22017.pdf

VV- obec Smědčice – oplocené sběrné místo

VV oplocení sběrného místa