Informace

Uzavření komunikace na Richardov 30. 6. 2020

Dne 30. 6. 2020 bude uzavřena komunikace na Richardov u železničního přejezdu, v době cca od 10 do 11 hodin, z důvodu vykládky technologického domku k železničnímu přejezdu.

Závěrečný účet obce Smědčice za rok 2019

Závěrečný účet 2019 [.doc, 76,5 KB]

Výkaz FIN 12/2019 [.pdf, 67,8 KB]

Výkazy k účetní závěrce [.pdf, 156 KB]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 [.pdf, 1,6 MB]

Pravidelná roční kontrola zplodinových cest – komínů

Příští sobotu 20. 6. 2020 proběhne pravidelná roční kontrola komínů.

Cena za kontrolu bude 700,-Kč za komín (včetně vyčištění),

Zájemci se mohou hlásit na mailové adrese: podatelna@smedcice.cz nebo osobně v úterý na OÚ.

VV – zahájení řízení o změně stavby před dokončením

VV – zahájení řízení – změna stavby před dokončením [.pdf, 2.4 MB]

Závěrečný účet MR Radnicko za rok 2019

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko za rok 2019 – NÁVRH [.pdf, 120 KB]

Příloha [.pdf, 1 MB]

Rozvaha [.pdf, 85 KB]

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [.pdf, 397 KB]

Zpráva auditora [.pdf, 439 KB]

Výkaz zisku a ztráty [.pdf, 78 KB]

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 16. 6. 2020

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se bude konat v Obecním domě 16. 6. 2020 od 16 hodin.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Schválení ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Účetní závěrka , závěrečný účet obce za rok 2019
  5. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ uložení kNN  p.č. 910
  6. Cenové nabídky na projekt vodovodu + smlouva o dilo
  7. Pozemky obce
  8. Různé
  9. Diskuze

    

                  Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

Vyvěšeno na El. ÚD  7. 6. 2020

Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu, objízdná trasa v rámci stavby Chrást, rekonstrukce křižovatky silnic II/180 a II/233

V době od 15.6.2020 do 31.10.2020 je objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 t vedena ve správním obvodu ORP Rokycany obousměrně po silnicích II/233, II/232 a II/605, tj. obcemi Smědčice – Sedlecko – Střapole – Všenice – Stupno – Břasy – Bezděkov – Březina – Osek – Rokycany – Ejpovice.


Příloha:
Opatření obecné povahy – objížďka Chrást [.doc, 6.83 MB]