Informace

Čištění koupaliště 27. 5. 2017

V sobotu 27. května 2017 od 9:00 proběhne čištění koupaliště. Přijďte prosím pomoci všichni,
kdo můžete, máte-li rýžové koště, rejžák, hrablo nebo lopatu, vezměte je s sebou.
Na nohy jsou vhodné holínky. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na vás!
Bližší informace podá starostka Jana Šrédlová, tel. 724 181 354

VV- aktualizace Zásad územního rozvoje PK

VeřejnáVyhláškaA2ZURPK_SJ

A2ZURPK_SJ_mapa

Závěrečný účet MR

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko

Hromadné očkování psů proti vzteklině

MVDr. Ladislav Bejček bude očkovat proti vzteklině v sobotu 20.5.2017 od 10.40 do 11 hod. u Obecního domu.

Pravidelná kontrola komínů

Dne 3. a 4. června 2017 proběhne v naší obci pravidelná kontrola komínů.Zájemci se mohou hlásit mailem (podatelna@smedcice.cz) nebo osobně na obecním úřadě do 31.5.2017

Kontejner na bioodpad

Tento víkend (od čtvrtka 11.5.) bude na návsi přistaven kontejner na bioodpad.Do kontejneru nedávejte větve, ty patří na skládku větví na místě bývalého vepřína.Děkuji.

Svoz nebezpečného odpadu 30.5.2017

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilých elektro spotřebičů proběhne 30.5.2017 v 15.40.

svážené odpady 2017 (003)