Informace

Volba prezidenta I.kolo – výsledky

Rozpočtové opatření

RO1

Rozpočtové opatření

RO-42017.pdf

Oznámení – volby prezidenta ČR

obecni-urad-smedcice-volby

Zasedání zastupitelů obce 2.1.2018

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční dne 2.1.2018 od 18 hodin na Obecním úřadě.

Program:

1. Určení zapisovatele

2. Volba ověřovatelû

3. Schválení programu

4. Scválení  přílohy k obecně závazné vyhlášce obce o poplatcích za odpady

5.Odměna místostarostky – navýšení

6. Diskuze

Pavlína Šmídová, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 26. 12. 2017

Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedi, přátelé,

dovolte mi popřát Vám aby i letošní  Vánoce byli  šťastné, spokojené, prožité v láskyplném kruhu Vašich rodin a přátel. Přeji Vám, aby se vydařil Štědrý večer a všechny ty přípravy splnily svůj účel a všichni byli spokojeni.
A s blížícím se koncem roku Vám přeji do roku nového pevné zdraví, spokojenost a jen samé dobré zprávy.

Jana Šrédlová

Oblečení pro charitu 23. 12. 2017

Azylový dům sv. Františka pořádá sbírku teplého pánského oblečení a obuvi pro Městskou charitu Plzeň.

Pokud byste se chtěli připojit, přineste prosím oblečení a obuv do Obecního domu ve Smědčicích
v sobotu 23. 12., a to v době od 11 do 14 hodin.

Děkujeme!