Informace

Výzva – pracovní místo – obec Chrást

veřejná výzva – pečovatelka Chrást [.pdf, 430 KB]

Návrh závěrečného účtu obce Smědčice za rok 2019

Závěrečný účet 2019 [.doc, 76 KB]

Výkaz FIN 1220 [.pdf, 68 KB]

Výkazy k účetní závěrce [.pdf, 156 KB]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 [.pdf, 1,8 MB]

Hromadné očkování psů proti vzteklině 30.5.2020

Oznámení MVDr. Ladislava Bejčka:

Hromadné očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 30. 5. 2020 u hospody od 10.40 do 11 hodin pod obecním domem.

Cena očkování za psa je 150 ,- Kč.

Žádáme majitele psů, aby dodržovali vládou stanovená protikoranavirová opatření.

 

Zrušení omezení dopravy od 25. 5. 2020

od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení související s omezením kvůli koronaviru. Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů 19. a 26. 5. 2020

Proběhne v úterý 19. a 26. 5. 2020 v 17-19 hodin v bývalé hasičárně. Prosíme, nedávejte odpad před hasičárnu mimo stanovené hodiny.

Nebezpečné odpady

 • Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
 • Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
 • Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
 • Motorové a ostatní oleje
 • Olejové filtry

Použité elektrozařízení

 • malé spotřebiče
  • vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
  • TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
 • velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
 • chladící zařízení – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky
 • NE – součástky a díly z aut a benzínové stroje (sekačky apod), nebo jejich části

Ostatní

 • Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
 • NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!
 • Olověné akumulátory

Pneumatiky

 • pouze z osobních aut, NE z aut nákladních, traktorů, jízdních kol, motorek, kárek apod.

Záměr obce dát do výpůjčky místní pohostinství

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail:podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit od 15.5. 2020 místní  malé pohostinství, část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice,zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

pohostinství cca (39,5 m²) a kuchyňka cca (6,5 m²) vč. vnitřního vybavení,

sklad cca (16 m²), letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 14. 5. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování, o době výpůjčky

Prohlídka nabízených prostor  pohostinství je možný domluvit na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit vypůjčitel, vytápění přímotopy a krbovými kamny

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Ve Smědčicích  30.4.2020                                                                Jana Šrédlová – starostka obce

 

záměr pohostinství mapa

 

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 4. 5. 2020 v 18 hodin

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 od 18 hodin v Obecním domě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Rámcová smlouva s Plzeňským Prazdrojem a.s.   
 5. Výsledek přezkumu hospodaření obce auditory Plzeňského krajského úřadu
 6. Smlouva o spolupráci s obcí Bušovice na společném zadání projektu na zásobování vodou
 7. Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí z.s.
 8. Diskuze 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 4. 2020

Svěšeno z úřední desky dne: