Kulturní akce

Akce pro vás – listopad, prosinec

LISTOPAD

Vítání občánků – sobota 17.11., 16:00 (budova bývalého krámu)

PROSINEC

Mikuláš – středa 5.12.
– kontakt na Mikuláše – tel. 607 763 745 nebo email – mikulas.smedcice@seznam.cz – volejte, prosím, do konce listopadu

Štípání holubiček – neděle 16.12., 14:00

Vánoční zpívání – pondělí 24.12., 14:00
– 1. zkouška – sobota 8.12. od 10:00
– 2. zkouška – sobota 15.12. od 10:00
– 3. zkouška – neděle 23.12. od 15:00

Otevření Indiánské vesnice

Početnou skupinou obyvatel v naší obci jsou děti. Proto jsme se rozhodli vytvořit bezpečný a inspirativní prostor, kde by se mohly a chtěly scházet. Během letních měsíců vznikla Indiánská vesnice, kterou jsme v sobotu 29.9. v rámci Václavské poutě předali dětem. Díky ochotě, času a energie početné skupiny rodičů i dětí, stejně tak i finančních a materiálních darů se podařilo Indiánskou vesnici vybudovat, aniž bychom zatížili obecní rozpočet.

Bude-li Indiánská vesnice pro děti atraktivní, ukáže čas, ale všichni, kteří se podíleli na její výstavbě prošli společnou cestu, která pro mnohé z nás neměla ráz pouze pracovní.

Dobrovolní pomocníci – P. Turek, O+R+B+Ž Blechovi, M. Havel, J+Z+M+A+K+D Kopeckých, M+K+J Jonášovi, L+J+J+Š Jonášovi (Buš), M. Jonášová, K. Bukolská, R+R+A Babkovi, O+B+E+V Sosnovi, H+L Peškovi, M+Š+M+T Kondrovi, P. Leitl, M. Kuba, E. Klouda, J. Siebr, J. Štrunc, D. Plecitý, P. Švarc (Plz), J. Zakl (Plz).

Občerstvení – J. Šrédlová, M. Sosnová, K. Jonášová.

Zapůjčení nářadí, automobilů a spojovacího materiálu – M. Šmíd, V. Sosna, J. Kopecký, P. Leitl, p. Vacek, J. Štrunc, T. Šašek.

Výkopové práce – P. Trnka.

Finanční dary – M. Šmíd, M. Pilař, L. Prokop.

Akátové a lipové dřevo jsme vytěžili v obecním lese.

Celkové náklady Indiánské vesnice – 20 600 Kč (finanční dary 17 500 Kč).

Všem zúčastněným děkuji a děkuji i těm, kteří nám jen drželi palce…

„NECHŤ TEN, KTERÝ TVRDÍ, ŽE NĚCO NEJDE, NEZDRŽUJE TOHO, CO TO DĚLÁ.“

čínské přísloví

Dovolil jsem si toto přísloví parafrázovat:

„NECHŤ TEN, KTERÝ TVRDÍ, ŽE JDE NĚCO LÉPE, NEPRODLENĚ PŘILOŽÍ RUKU K DÍLU.“

Vláďa Sosna

Pozvánka na Smědčickou pouť

PŘIJMĚTE SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA

SMĚDČICKOU POUŤ

U KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA

DNE 29. ZÁŘÍ 2012

PROGRAM:

14:00 – MŠE SVATÁ U KAPLE SV. VÁCLAVA

CHRÁSTOCHÓR (VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU Z CHRÁSTU)

15:30 (V KRÁMU) – LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU

CHRÁSTOCHÓR

PROHLÍDKA OBECNÍ KRONIKY

16:30 (V KRÁMU) VÝROBA VĚTRNÍKŮ A INDIÁNSKÝCH AMULETŮ (POMALOVÁNÍ OBLIČEJŮ INDIÁNSKÝMI BARVAMI)

19:00 – ZAPÁLENÍ OHŇŮ U HŘIŠTĚ A V OKOLÍ INDIÁNSKÉ VESNICE

19:30 – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INDIÁNSKÉ VESNICE A BUBNOVÁNÍ SE ZDEŇKEM DRAHOŠEM

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Dětský den – den dětí

2.6.2012 ve Smědčicích na hřišti

Program:

14:00 – slavnostní nástup, hraní, čtení, povídání

17:00 – Divadlo Meluzína

18:00 – bubnování (pro starší), oheň a zpívání (pro mladší)

Přineste s sebou: tričko (na pomalování), deku (na povalování), plavky (na plování), krém (na opalování) …

Vstupné: děti – volné, dospělí – velmi dobrovolné (min. 30 Kč)

V případě přívalu deště se vše, kromě ohně, odehraje v budově bývalého krámu.

Těšíme se na vás, V. Sosna a spol.

Pálení čarodějnic

Vážení sousedé, milé děti!

V pondělí 30.4. se od 19:00 u koupaliště uskuteční „pálení čarodějnic“.

Muzika a pivo zajištěno.

Těšíme se na vás V.Sosna a spol.

Chrástecké ručičky

5. ročník turistického pochodu okolím Chrástu

Datum konání: sobota 28.4.2012

Kde: Start i cíl na tenisových kurtech v Chrástu.

Start:
trasa 7 km a trasa 15 km – 9,00 – 11,00 hod.
trasa 21 km – 9,00 – 10,00 hod.

Do cíle musí všichni dojít nejdéle do 16,00 hod.!!!

Startovné: děti do 6 let zdarma,
děti od 6 do 15 let – 10 Kč,
účastníci starší 60 let – 20 Kč,
ostatní 30 Kč

Každý účastník obdrží mapku s trasou.
U Spáleného mlýna každý obdrží pečivo a buřt k opečení na ohni (v ceně startovného). Po příchodu do cíle každý dostane účastnický list a bude zde možnost občerstvení.
Děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělých!

Srdečně Vás zvou: OÚ Chrást ve spolupráci s Kulturním a sportovním výborem

Originální pozvánka

Pozvánka na Prvomájovou vycházku

Obec Bušovice zve všechny zájemce o přírodu na tradiční prvomájovou vycházku.

Trasa povede od bušovické hospody přes Cikánku směrem k mohylníku v Nové Huti a zpět kokotským polesím přes pramen Čůráček do Bušovic.

Cílem vycházky bude tentokrát mohylník u Nové Hutě, kde proběhne krátké zastavení, prohlídka pohřebiště a přednáška archeologa Petra Krištufa ze Západočeské univerzity v Plzni.

Sraz účastníků bude 1. 5. 2012 ve 14,00 hodin před bušovickou hospodou.

Originální pozvánka.