Veřejné vyhlášky

Příloha č.3 k vyhlášce o odpadech

Příloha-č.-3-k-vyhlášce-o-odpadech

Oznámení o zasedání zastupitelů 28.11.2017

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční dne 28. 11.2017 od 18 hodin na Obecním úřadě.

Program:

1. Určení zapisovatele

2. Volba ověřovatelû

3. Schválení programu

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2018

5. Vydání schválení územního plánu

6. Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce dne 21. 11. 2017

info

Veřejná vyhláška

Vyhláška

narizeni1

Nařízení obce – Tržní řád pro stánkový prodej

uredni_deska

Vyhlášení nebezpečí požárů – srpen 2015

Vyhlášení nebezpečí požárů – srpen 2015

uredni_deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Vyhláška

uredni_deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Vyhláška