Úřední deska

Rozpočet MR 2018

Rozpočet

Rozpočtové opatření

RO-42017.pdf

Oznámení – volby prezidenta ČR

obecni-urad-smedcice-volby

Zasedání zastupitelů obce 2.1.2018

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční dne 2.1.2018 od 18 hodin na Obecním úřadě.

Program:

1. Určení zapisovatele

2. Volba ověřovatelû

3. Schválení programu

4. Scválení  přílohy k obecně závazné vyhlášce obce o poplatcích za odpady

5.Odměna místostarostky – navýšení

6. Diskuze

Pavlína Šmídová, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 26. 12. 2017

VV-schválení územního plánu

Územní plán – schválení

První zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR

Příloha č.3 k vyhlášce o odpadech

Příloha-č.-3-k-vyhlášce-o-odpadech