Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.6.2017

Veřejné  zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční : 27.6.2017 od 18 hodin na  OÚ.

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelû

3.Schválení programu

4.Schválení závěrečného účtu obce

5.Schválení účetní uzávěrky

6.Různé:Změna výkonu funkce starostky

Žádost o dotaci-Ochránci přírody

Vybraná firma na studii odkanalizování

Výstavba RD na pozemku 507/16, 507/7

Výstavba RD na pozemku   67,54/1

Vyjádření k výstavbě přístřešku na pozemku p.č.23

7.Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce.20.6.2017

Závěrečný účet obce Smědčice za rok 2016

Návrh ZÚ 2016.xls

VV- prodloužení stav. povolení – komunikace

VV Lokalita RD SO 101 komunikace – prodloužení stav. povolení

VV- aktualizace Zásad územního rozvoje PK

VeřejnáVyhláškaA2ZURPK_SJ

A2ZURPK_SJ_mapa

VV – zahájení řízení o územním plánu obce Smědčice

VV- zahájení řízení o územním plánu

Pozvánka na zasedání zastupitelů obce 2.5.2017

Oznámení o zasedání zastupitelů 2.5.2017

VV- zahájení řízení- změna stavby před dokončením

VV- zahájení řízení o změně stavby před dokončením