Úřední deska

Oznámení o zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý  3.5.2016 od 18.00 hodin na Obecním úřadě

Program:

1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Dotace z programu Obnova a stabilizace venkova

5.   Schvální závěrečného účtu obce

6.   Schválení výstavby RD na pozemku p.č.17

7.   Provozní a návštěvní řád dětského hřiště

8.   Různé :

9.   Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 26.4.2016

Seznam neznámých vlastníků vedených v katastru nemovitosti

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
– §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 2. 2016.Seznam v příloze.

Smědčice neznámí vlastníci nemovitostí

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý  16.2.2016 od 18.00 hodin na Obecním úřadě

Program:

1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Podání žádosti o dotaci z programu Obnova a stabilizace venkova

5.   Změna obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů

6.   Žádost o dotaci na dopravní obslužnost- Plzeň. kraj

7.   Smlouva na poskytnutí dotace na dopravní obslužnost

8.   Vyřazení drobného majetku ve vlastnictví obce

9.   Schválení výstavby RD na pozemku 535/2

10.  Různé – Vlajka pro Tibet

Příručka pro seniory

11.   Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 9.2.2016

Svěšeno z úřední desky dne:

zapis ze zasedani 24.11.2015

24.11.2015

Oznámení Zasedání

Oznámení

Kotlíková dotace

Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji připravil pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím.

Program semináře:
1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro podání žádosti nezbytný, a podání žádosti

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty i základní informace k programu „Nová zelená úsporám„.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

Harmonogram seminářů:

Více viz http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/informacni-seminare-ke-kotlikovym-dotacim

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016