Úřední deska

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Smědčice – Vrtaná trubní studna

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2015

Návrh rozpočtu

Oznámení: Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Oznámení

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva

Zápis

Oznámení o záměru směnit pozemky

Oznámení o záměru směnit pozemky

Příloha 1

Příloha 2

Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby

Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby Smědčice – Rodinný dům s přistavěnou garáží, přístřeškem pro osobní automobil, ČOV, vrtaná trubní studna, přípojky plynu, kanalizace, oplocení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné ustavující zasedání obecního zastupitelstva se koná v pátek 7.11.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.
Program:

 1. Složení slibu zastupitelů a rozdání osvědčení
 2. Určení zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů
 4. Schválení programu
 5. Určení počtu místostarostů
 6. Určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako uvolnění
 7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 8. Volba starosty
 9. Volba místostarosty
 10. Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
 11. Volba předsedy a členů finančního výboru
 12. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
 13. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů
 14. Volba pověřeného zástupce pro jednání o ÚP
 15. Schválení příjmu dotace od PK na opravu komunikace a podepsání smlouvy
 16. Povodňová komise
 17. Různé
 18. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.10.2014

Svěšeno z úřední desky dne: