Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 24. 02. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 24. 02. 2015

Nařízení obce, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v obci Smědčice

NAŘÍZENÍ OBCE

OZNÁMENÍ

Oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý  24.2.2015 od 18.00 hodin

na Obecním úřadě

Program: 1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Žádost o rozdělení pozemku

5.   Smlouva o prodeji komunikace na Sedlecku

6.   Smlouva  s ČEZem – VB kNN pozemek 480/25 a 480/26

7.   Změny  územním plánu

8.   Žádost o zapsání přípojky plynu k č.p.8 jako VB

9.   Odstranění vepřína

10.  Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku Plz.kraji ( doprava)

11.  Rozpočtové opatření č. 1

12.  Průzkum pramenů na pozemku 512

13.  Nabídka ČEZ na připojení k plynu

14.  Různé – Kontejner na bio odpad

Schválení územní působnosti v MAS Světovina

15.   Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

OZNÁMENÍ

Oznámení Energo

Oznámení Energo

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Rozpočet mikroregionu 2015

Rozpočet 2015