Úřední deska

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Dle ustanovení (§ 15 písm. d ) jmenuji do okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí (10. a 11. října 2014) v obci Smědčice tyto členy:

p. Petra Hece, bytem Smědčice 73, 338 24

p. Petru Kondrovou, bytem Smědčice 3 , 338 24

p. Alenu Novou, bytem Smědčice 88, 338 24

První zasedání okrskové volební komise

Na základě § 15 písm. e zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů svolávám první zasedání okrskové volební komise dne 15.9. 2014 v 19.15 hod. na OÚ

Smědčice 11.9.2014

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Smědčice – rodinný dům s přistavěnou garáží a přístřeškem pro osobní automobil, ČOV, vrtaná trubní studna, přípojka plynu, kanalizace a oplocení

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Zápis ze zasedání zastupitelstva 11.8.2014

Zápis ze zasedání

Zápis ze zasedání zastupitelstva 14.7.2014

Zápis ze zasedání

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Smědčice – novostavba rodinného domu s přístřeškem pro osobní automobil, …

Oznámení o záměru prodat pozemek

Smědčice dne 12.8.2014

Obec Smědčice
Smědčice 32
338 24 p.Břasy 1
IČO 00573850

Oznámení o záměru prodat pozemek

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích,
v platném znění

záměr prodat pozemky

1) p.č. 418/38, v k.ú. Smědčice, o celkové výměře 9 m2, druh pozemku orná půda,
v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 10001

2) p.č. 418/26, v k.ú. Smědčice, o celkové výměře 30 m2, druh pozemku orná půda,
v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 10001

Poučení
Dle citovaného zákona mají zájemci i občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně, Obecnímu úřadu ve Smědčicích nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Zájemce bude vybrán na nejbližším zasedání zastupitelů obce Smědčice od uzavření termínu podání nabídek.

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

Obec Smědčice upozorňuje, že veškeré právní, administrativní, případně geodetické úkony spojené s převodem pozemků vyřizuje a v plné výši hradí kupující

Jana Šrédlová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 13.8.2014

Svěšeno dne:

Naskenovaná verze