Úřední deska

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 8.10.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Dopravní koncept
 5. Územní plán
 6. Prodej komunikace p.č. 293/10 a 293/12 v k.ú. Sedlecko
 7. Prodej pozemku p.č. 418/38 a 418/26 v k.ú. Smědčice
 8. Vyjádření k projektové dokumentaci k výstavbě RD p.č.502/22
 9. Smlouva s firmou EKOKOM
 10. Výběr firmy na opravu místních komunikací
 11. Smlouva o dílo s vybranou firmou
 12. Smlouva o stavbě s ČEZ
 13. Rozpočtové opatření
 14. Směna částí pozemků p.č. 107 a 110 – oznámení záměru
 15. Volba zástupce pro věci technické na zateplení OD
 16. Zadávací dokumentace projektu na zateplení
 17. Různé – oprava zápisu ze dne 11.8.2014 – bod č. 4
 18. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 01.10.2014

Svěšeno z úřední desky dne:

Úřad práce ČR: projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Informace o projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015:

Dokument č.1

Dokument č.2

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Dle ustanovení (§ 15 písm. d ) jmenuji do okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí (10. a 11. října 2014) v obci Smědčice tyto členy:

p. Petra Hece, bytem Smědčice 73, 338 24

p. Petru Kondrovou, bytem Smědčice 3 , 338 24

p. Alenu Novou, bytem Smědčice 88, 338 24

První zasedání okrskové volební komise

Na základě § 15 písm. e zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů svolávám první zasedání okrskové volební komise dne 15.9. 2014 v 19.15 hod. na OÚ

Smědčice 11.9.2014

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Smědčice – rodinný dům s přistavěnou garáží a přístřeškem pro osobní automobil, ČOV, vrtaná trubní studna, přípojka plynu, kanalizace a oplocení

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Zápis ze zasedání zastupitelstva 11.8.2014

Zápis ze zasedání

Zápis ze zasedání zastupitelstva 14.7.2014

Zápis ze zasedání