Úřední deska

Návrh závěrečného účtu

Závěrečný-účet-Mikroregionu-Radnicko.pdf

Oznámení zasedání

Oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná ve středu  8.4 .2015 od 18.00 hodin

na Obecním úřadě

Program:

1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu  živ. prosrř. ČR

5.   Výběr z nabídek – záměr obce ze dne 16.3.2015

6.   Smlouva  s ČEZem – VB

7.   Cenová nabídka na oplocení nové výsadby- obecní les

8.   Aktualizace provozního řádu OD

9.   Zapsání kaple Sv.Václava do katastru nemovitostí

10.  Finanční příspěvek- ochránci přírody Rokycany

11.  Rozpočtové opatření č. 2

12.  Různé – Změna v odměňování zastupitelů

15.   Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 1.4.2015

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení

Požární ochrana

Leták1

Leták2

Vyhláška odpady

Vyhláška odpady

OZNÁMENÍ

Stáhnout dokument

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 24. 02. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 24. 02. 2015