Úřední deska

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení, Lokalita RD ve Smědčicích, SO 101 – komunikace

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 5.1.2015 od 18.30 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení výběrového řízení na zateplení budovy OD
 5. Schválení vybrané firmy na zateplení budovy OD + smlouva o dílo
 6. Různé
 7. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.12.2014

Svěšeno z úřední desky dne:

Pozvánka na zasedání

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 23.12.2014 od 18.30 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2015
 5. Směna pozemků dle Oznámení o záměru obce ze dne 14.11.2014
 6. Žádost o příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení pro ZŠ Chrást
 7. Určení zástupců do DSO zásobování vodou Bušovice – Smědčice
 8. Rozpočtové opatření č.4
 9. Změna v systému třídění komunálního odpadu (kovy a bio odpad)
 10. Smlouva s firmou EKO KOM
 11. Různé
 12. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 16.12.2014

Svěšeno z úřední desky dne

Naskenované oznámení

Změna termínu zasedání zastupitelstva obce

Z důvodu nemoci bude zítřejší zasedání přeloženo na jiný termín, který bude co nejdříve upřesněn. Děkujeme za pochopení.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 16.12.2014 od 18.30 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2015
 5. Směna pozemků dle Oznámení o záměru obce ze dne 14.11.2014
 6. Žádost o příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení pro ZŠ Chrást
 7. Určení zástupců do DSO zásobování vodou Bušovice – Smědčice
 8. Rozpočtové opatření č.4
 9. Změna v systému třídění komunálního odpadu (kovy a bio odpad)
 10. Smlouva s firmou EKO KOM
 11. Různé
 12. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 9.12.2014

Svěšeno z úřední desky dne

Naskenované oznámení

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu: „Zateplení Obecního domu Smědčice“.

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Smědčice – Vrtaná trubní studna