Úřední deska

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 14.7.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 • Určení zapisovatele
 • Volba ověřovatelů
 • Schválení programu
 • Provozní řád Obecní dům
 • Malá vodní elektrárna (Chrást)
 • Dotace na zateplení OÚ
 • Smlouva o Věcném břemeni
 • Komunikace oprava
 • Povolení k uzavírce komunikace (na Břasy)
 • Novostavba RD
 • Různé
 • Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 7.7.2014
Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.6.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu Smědčice – osazení nového sloupu do stávající trasy vedení VN v k.ú. Smědčice

Město Rokycany: Nařízení č.3/2014

Nařízení č.3/2014, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím.

Seznam pozemků

Text k nabídce

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 18.6.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení Závěrečného účtu
 5. Rozpočtové opatření
 6. Přesunutí zpomalovacího prahu
 7. WC na koupališti
 8. Veřejné osvětlení
 9. Prodej komunikace
 10. Různé
  • schválení výstavby studny
  • chodník před OÚ
  • zbourání stavby na hřbitově
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.06.2014
Svěšeno z úřední desky dne:

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013

Návrh závěrečného účtu
Zpráva o přezkumu hospodaření
Výkazy: Fin 2-12, Rozvaha , Výkaz zisku a ztrát, Příloha