Úřední deska

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 30.9.2013 v 19.00 na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva s p. Královcovou – paušální platby
  5. Změna cenové nabídky na opravu střechy (vícepráce)
  6. Nová smlouva s O2
  7. Pronájem vodoteče par. č. 127
  8. Oprava komunikací v obci
  9. Různé
  10. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 23.09.2013

Svěšeno z úřední desky dne:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

MÚ Rokycany odbor stavební: Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.

Usnesení – dražební vyhláška

Usnesení – dražební vyhláška

Veřejná vyhláška, oznámení, zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška, oznámení, zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Smědčice – domovní čistírna odpadních vod

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů