Úřední deska

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu Smědčice – trubní studna, ČOV.

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu Smědčice – garáž u RD č.p. 104.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 24.6.2013 na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení závěrečného účtu
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
  břemene a smlouvu o právu stavby p.č. 480/8 kNN
 6. Rozpočtové opatření č.2
 7. Různé
 8. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 17.06.2013

Svěšeno z úřední desky dne:

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí
Smědčice – Rodinný dům, garáž, oplocení, studna, ČOV a betonová jímka na p.č. 418/17, 418/18 v k.ú. Smědčice

Závěrečný účet DSO Mikroregion Radnicko za rok 2012

Dokumenty závěrečného účtu DSO Mikroregion Radnicko za rok 2012.

Návrh závěrečného účtu 2012

Návrh závěrečného účtu 2012:

 1. Návrh závěrečného účtu 2012
 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Smědčice za rok 2012
 3. Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. Sedlecko – oplocení na pozemku parc. č. 453/3, 454/1 v katastrálním území Smědčice.