Úřední deska

Opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 2.4.2013 v 19.00 na Obecním úřadě.

Program zasedání:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Žádost o finanční podporu – Centrum pro těl. postiž.
 5. Pronájem pozemku p.č.127 od Pozemkového úř.
 6. Vyjádření ke stavební dokumentaci
 7. Smlouva na přelož. elektroměru a rezervace příkonu s ČEZ
 8. Žádost o poskytnutí dotace z ÚP na uklízení veřejného prostranství
 9. Různé
 10. Diskuze a připomínky občanů

Vyvěšeno na úřední desce ………………..

Svěšeno z úřední desky …………………..

Starostka obce Jana Šrédlová

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (Smědčice – rodinný dům Hana)

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.2.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.2.2013.

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 25.2.2013

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 25.2.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Převod nebo koupě pozemku p.č.127 od PF
 5. Vstup obce do Mikroregionu Radnicko
 6. Schválení smluv o dílo s firmou RI OKNA
 7. Různé
 8. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 18.2.2013

Svěšeno z úřední desky dne:

Návrh opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Návrh opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného (Apus apus) a jeho sídel.