Úřední deska

Krajská veterinární správa: Zdravotní zkoušky

Určeno chovatelům hospodářských zvířat v Plzeňském kraji.

Zdravotní zkoušky – preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 21.1.2014 v 19.00 v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Koupě prasečáku
 5. Dotace – stabilizace a obnova venkova
 6. Výpověď hospoda – p. Švajcr
 7. Záměr obce pronajmout hospodu
 8. Dotace dětské hřiště
 9. Zvýšení odměny neuvolněného starosty
 10. Úspora energií na VO
 11. Různé
 12. Diskuze

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 13.01.2014

Svěšeno z úřední desky dne: 21.01.2014

Oznámení o novém katastrálním území

Oznámení

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí pro stavbu: Bušovice a Smědčice napojení na vodovod

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí pro stavbu: Bušovice a Smědčice napojení na vodovod

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice na rok 2014

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice na rok 2014

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 2.12.2013 v 19.00
v sále Obecního domu .

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu 2014
 5. Rozpočtové opatření č.5
 6. Zprávy výborů
 7. Rozpočtový výhled
 8. Různé
 9. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 25.11.2013

Svěšeno z úřední desky dne: