Úřední deska

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2014

Oznámení záměru výpůjčky nemovitostí ve vlastnictví obce Smědčice

Strana 1
Strana 2

Krajský úřad Plzeňského kraje: Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška
o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška, usnesení oprava zřejmých nesprávností. Bušovice a Smědčice napojení na vodovod.

Veřejná vyhláška, usnesení oprava zřejmých nesprávností. Bušovice a Smědčice napojení na vodovod.

Nařízení Města Rokycany č. 9/2013 a č. 10/2013

Veřejná vyhláška, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Bušovice a Smědčice napojení na vodovod.