Úřední deska

Závěrečný účet DSO Mikroregion Radnicko za rok 2012

Dokumenty závěrečného účtu DSO Mikroregion Radnicko za rok 2012.

Návrh závěrečného účtu 2012

Návrh závěrečného účtu 2012:

  1. Návrh závěrečného účtu 2012
  2. Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Smědčice za rok 2012
  3. Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. Sedlecko – oplocení na pozemku parc. č. 453/3, 454/1 v katastrálním území Smědčice.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 3.6.2013

Pozvánka na zasedání.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.5.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.5.2013

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o Návrhu Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje …

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 6.5.2013

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 6.5.2013 v 19.00 na Obecním úřadě

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Žádost o finanční podporu – nemocnice Rokycany
  5. Budoucí smlouva o připojení odb. elektrického zařízení na poz. p.č. 505
  6. Vyjádření k projektové dokumentaci – výstavba RD na pozemku p.č. 418/17 a 418/18
  7. Dodatek ke smlouvě s RWE
  8. Nabídka CODEXIS
  9. Dohoda o změně katastrální a obecní hranice mezi obcemi Bušovice a Smědčice
  10. Různé
  11. Diskuze a připomínky občanů

    starostka obce Jana Šrédlová

    Vyvěšeno na úřední desce dne 29.04.2013

    Svěšeno z úřední desky dne: