Úřední deska

Vyhlášení nebezpečí vzniku požáru

Vyhlášení nebezpečí vzniku požáru

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí , Smědčice – Rodinný dům, studna, domovní čistírna odpadních vod, zahradní domek na p.p.č. 502/23, 502/27 v k.ú. Smědčice

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 5.8.2013 v 19:00 na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Rekonstrukce budovy č.p. 32
  5. Různé
  6. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.07.2013
Svěšeno z úřední desky dne:

Veřejná vyhláška, rozhodnutí

Veřejná vyhláška, rozhodnutí. Smědčice – garáž u RD č.p. 104 na pozemkové parcele č. 431/4

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí na stavbu Smědčice

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí na stavbu Smědčice – trubní studna, ČOV na p.p.č. 502/17 v k.ú. Smědčice.

Veřejná vyhláška, rozhodnutí

Veřejná vyhláška, rozhodnutí. Smědčice – garáž u RD č.p. 104 na pozemkové parcele č. 431/4.