Úřední deska

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – Vodovod Chrást- 1.část – ulice Pod Školou, Mlýnská, Hutní, Plovární, Smědčická

Veřejná vyhláška, zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání

Veřejná vyhláška, zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání na stavbu Smědčice – Rodinný dům, studna, domovní čistírna odpadních vod, zahradní domek na pozemku p.č. 502/23, 502/27 v k.ú. Smědčice

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu Smědčice – trubní studna, ČOV.

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu Smědčice – garáž u RD č.p. 104.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 24.6.2013 na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení závěrečného účtu
  5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
    břemene a smlouvu o právu stavby p.č. 480/8 kNN
  6. Rozpočtové opatření č.2
  7. Různé
  8. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 17.06.2013

Svěšeno z úřední desky dne:

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí
Smědčice – Rodinný dům, garáž, oplocení, studna, ČOV a betonová jímka na p.č. 418/17, 418/18 v k.ú. Smědčice

Závěrečný účet DSO Mikroregion Radnicko za rok 2012

Dokumenty závěrečného účtu DSO Mikroregion Radnicko za rok 2012.