Úřední deska

Zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční ve čtvrtek 4.10. 2018 v 18.30 hod.na OÚ

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Vybraná firma na opravu vodní nádrže

5.Schválení  smlouvy o dílo s vybranou firmou

6.Výstavba dřevostavby na pozemku p.č.535/4 a 545/3

7.Změny v jízdním řádu

8.Diskuze, připomínky občanů

 

 

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – zastupitelstvo

Volby zastupitelstvo-počet a sídlo volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – senát

Volby senát- počet a sídlo volebních okrsků

Veřejná prezentace studie odkanalizování obce

Zveme Vás na veřejnou prezentaci Studie odkanalizování obce Smědčice, která se uskuteční 28.8.2018 od 18 hodin v Obecním domě.

Oznámení o konání zasedání

9.8.2018

 

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Fenix – výkaz FIN 122017

Fenix – ROZ,VYS,PRI2017sestava

Závěrečný účet obce Smědčice 2017 – návrh

Fenix – výkaz FIN 122017

Fenix – ROZ,VYS,PRI2017sestava

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Závěrečný účet 2017