Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.10.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.10.2012

Veřejná vyhláška Zahájení řízení o prodloužení platnosti SP

Veřejná vyhláška Zahájení řízení o prodloužení platnosti SP „Lokalita RD ve Smědčicích, SO 101 Komunikace“

Výměna řidičských průkazů

Zveřejňujeme informaci z odboru dopravy Městského úřadu Rokycany:

Kterých ŘP se výměna týká?

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)

Více viz přiložený dokument.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 8.10. 2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Koupě pozemku od Úřadu pro zast. státu p.č. 632
  5. Různé
  6. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.08.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 31.8.2012

Zveřejňujeme zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31.8.2012.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Vrtaná studna na pozemku parc. č. 672/3 v katastrálním území Smědčice.