Úřední deska

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 27.2. 2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení nového nájemce hospody
 5. Různé
 6. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.02.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Záměr obce pronajmout pohostinství

Obec Smědčice zvěřejňuje záměr pronajmout pohostinství v budově, která je ve vlastnictví obce.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 18.1.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 18.1. 2012 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení koupě pozemku st. parc. č. 508
 5. Smlouvy o dohodě o provedené práci
 6. Záměr pronajmout nebytové prostory – pohostinství
 7. Schválení změny způsobu vytápění pohostinství
 8. Schválení odměny nové místostarostky
 9. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2011
 10. Schválení odpisového plánu
 11. Směrnice o účetnictví na rok 2012
 12. Směrnice o cestovních náhradách na rok 2012
 13. Schválení vyřazení majetku za rok 2011
 14. Podání žádosti na dotaci od Úřadu práce – úklid obce
 15. Různé
  • vyjádření zastupitele k odměně zastupitele
  • zpráva kontrolního výboru
  • dotace na obnovu kulturních památek
  • plánované kulturní akce
 16. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 11.01. 2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2012

Poplatky za svoz komunálního odpadu  a psy v roce 2012 :
Více >

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Záměr obce koupit pozemek p.č. 508 k. ú. Smědčice.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 14.12. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 • Určení zapisovatele
 • Volba ověřovatelů
 • Schválení programu
 • Schválení rozpočtu na rok 2012
 • Rozpočtové úprava č.2
 • Smlouva o bezúplatném převodu pozemků KN č 605 a 607
 • Volba inventarizační komise
 • Žádost o povolení zahájení stavebních prací, na náklady vlastníků okolních pozemků-komunikace na poz. 510/1, 515/7,515/52,515/8
 • Odstoupení místostarosty
 • Volba nového místostarosty
 • Koupě pozemku p.č.532/4 a 533/14 z vlastnictví fyzických osob
 • Zrušení usnesení č.64/11
 • Upravené podmínky prodeje pozemku p.č.109,schválení kupní smlouvy
 • Různé
  • tříděný odpad
  • budoucnost „hospody“
 • Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 7.12. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: