Úřední deska

Oznámení o konání zasedání 14.2.2018

 

 

14.2.2018

Revize katastru nemovitostí

revize katastru nemovitostí

Oznámení – volby prezidenta ČR – II. kolo

volby-II-kolo

Rozpočet MR 2018

Rozpočet

Rozpočtové opatření

RO-42017.pdf

Oznámení – volby prezidenta ČR

obecni-urad-smedcice-volby

Zasedání zastupitelů obce 2.1.2018

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční dne 2.1.2018 od 18 hodin na Obecním úřadě.

Program:

1. Určení zapisovatele

2. Volba ověřovatelû

3. Schválení programu

4. Scválení  přílohy k obecně závazné vyhlášce obce o poplatcích za odpady

5.Odměna místostarostky – navýšení

6. Diskuze

Pavlína Šmídová, místostarostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 26. 12. 2017