Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí
Smědčice – Rodinný dům, garáž, oplocení, studna, ČOV a betonová jímka na p.č. 418/17, 418/18 v k.ú. Smědčice