Veřejná vyhláška, zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání na stavbu Smědčice – Rodinný dům, studna, domovní čistírna odpadních vod, zahradní domek na pozemku p.č. 502/23, 502/27 v k.ú. Smědčice