Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – Vodovod Chrást- 1.část – ulice Pod Školou, Mlýnská, Hutní, Plovární, Smědčická