Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 5.8.2013 v 19:00 na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Rekonstrukce budovy č.p. 32
  5. Různé
  6. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 29.07.2013
Svěšeno z úřední desky dne: