Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí , Smědčice – Rodinný dům, studna, domovní čistírna odpadních vod, zahradní domek na p.p.č. 502/23, 502/27 v k.ú. Smědčice