Klub důchodců Bušovice pořádá v neděli 15.09.2013 zájezd do: Lomec u Vodňan – poutní místo, Javorník – rozhledna, Vimperk – zámek, Kramolín – stezka v korunách stromů.
Odjezd v 5.00.
Cena 200,- pro občany s trvalým pobytem a 250,- pro ostatní účastníky.
Přihlášky p. Ludvíkové, tel. č. 603 912 238