Veřejná vyhláška, usnesení oprava zřejmých nesprávností. Bušovice a Smědčice napojení na vodovod.