Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Dle ustanovení (§ 15 písm. d ) jmenuji do okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí (10. a 11. října 2014) v obci Smědčice tyto členy:

p. Petra Hece, bytem Smědčice 73, 338 24

p. Petru Kondrovou, bytem Smědčice 3 , 338 24

p. Alenu Novou, bytem Smědčice 88, 338 24

První zasedání okrskové volební komise

Na základě § 15 písm. e zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů svolávám první zasedání okrskové volební komise dne 15.9. 2014 v 19.15 hod. na OÚ

Smědčice 11.9.2014

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument