Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Vrtaná trubní studna na pozemku parc. č. 535/2.