Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 19. 01. 2015