Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 8. 9. 2015