Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Smědčice ze dne 6. 10. 2015