VV- zahájení řízení o změně stavby před dokončením