Tento víkend bude na návsi přistaven kontejner na bio odpad.Do kontejneru dávejte trávu, listí, zbytky rostlin a podobný materiál.Do kontejneru nepatří větve, ty vozte na hromadu na místě bývalého vepřína.Děkujeme.