Zveme Vás na veřejnou prezentaci Studie odkanalizování obce Smědčice, která se uskuteční 28.8.2018 od 18 hodin v Obecním domě.