Tento víkend bude na návsi přistaven kontejner na bio odpad. Do kontejneru patří: tráva , listí, zbytky rostlin  a podobný materiál.Do kontejneru nedávejte větve, ty patří na skládku větví na místě bývalého vepřína.