Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy 775 let výročí první písemné zmínky o naší obci a Václavské pouti –  především divadelnímu spolku Smečka, za příkladnou a ochotnou spolupráci. Ještě jednou děkuji. Jana Šrédlová