zápis-5.2018 ze dne 9.8.2018

zápis 6-2018 ze dne 4.10.2018

ustavující 7- 2018 ze dne 30.10.2018

Zápis  8.2018 ze dne 18.12.2018