Od srpna je přistaven vedle kontejnerů u Obecního domu i kontejner na použité kuchyňské rostlinné oleje a tuky, které je do kontejneru možno vhazovat pouze v uzavřených a neporušených PET lahvích. Nic jiného se do kontejneru nesmí vhazovat!!!