Aplikace rodenticidu (přípravku na hubení myšovitých) na polích obhospodařovaných Oseckou zemědělskou společností  je uskutečněna z důvodu Mimořádného rostlinolékařského opatření, vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) s cílem snížit početnost a omezit šíření kalamitně přemnoženého hraboše polního.

Aplikace je umožněna pouze za striktně vymezených podmínek a pouze na polích, na kterých ÚKZÚZ provedl místní šetření a zjistil kalamitní výskyt. K ošetření je povolen přípravek Stutox II, granule, které jsou aplikovány na povrch půdy.

Častý je dotaz, zda přípravek představuje ohrožení pro domácí zvířata. Rodenticid je toxický při pozření, proto je formulován tak, aby nebyl pachově atraktivní a nelákal k sežrání. Při pozření otrávené myši jisté riziko existuje, přesto v oblastech, kde je Stutox aplikován, nejsou hlášeny úhyny domácích zvířat. Pole jsou povinně osazena informačními tabulemi o omezení vstupu, za vstup domácích zvířat samozřejmě zodpovídá majitel. Vlivem vzdušné vlhkosti se granule během 2-3 dní zcela rozpadnou. Tím je redukována expozice a riziko otravy necílových organismů.

Druhý častý dotaz se týká reziduí v půdě a vodě. Účinná látka (fosfid zinečnatý) se po setkání s vlhkostí rozpadá na základní prvky vodík, fosfor a zinek a jejich sloučeniny, které jsou v půdě normálně zastoupeny. Proto pro půdu ani spodní vody žádné riziko nepředstavuje.

Ač se to na první pohled nezdá patrné, kalamita hraboše už není záležitostí Moravy, ale i Čech. Přemnožený hraboš není huben jen jako polní škůdce, ale také proto, že je významným a prokázaným nositelem chorob přenosných na člověka a hospodářská zvířata, například tularémie, leptospiróza, toxoplasmosa, ale i klíšťová encefalitida a borelióza.

Ing. Kateřina Málková Ph.D.,specialista RV

tel: 702 006 399

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.