Zápis do Mateřské školy Chrást

pro školní rok 2020/2021

se uskuteční

v pátek 15. 5. 2020.

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 bude zápis probíhat

bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

 

Žádosti o přijetí se budou přijímat v době od 2. 5. do 14. 5. 2020, a to prostřednictvím:

  1. Datové schránky – datová schránka MŠ Chrást:  su3kppz
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu mschrast@email.cz (nelze poslat prostý e-mail)
  3. Osobním předáním dne 12. 5. 2020 od 8:30 do 15:30 u vchodu MŠ vložením do schránky v přítomnosti ředitelky školy
  4. České pošty doporučeným dopisem na adresu Železniční 486, 330 03 Chrást

 

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Prostá kopie rodného listu dítěte
  3. Čestné prohlášení k očkování dítěte
  4. Prostá kopie očkovacího průkazu dítěte

 

Žádost o přijetí a vzor čestného prohlášení k očkování naleznete ke stažení

na webových stránkách www.mschrast.cz

 

Více zde: https://www.mschrast.cz/products/yyyyy/