Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 od 18 hodin v Obecním domě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Rámcová smlouva s Plzeňským Prazdrojem a.s.   
  5. Výsledek přezkumu hospodaření obce auditory Plzeňského krajského úřadu
  6. Smlouva o spolupráci s obcí Bušovice na společném zadání projektu na zásobování vodou
  7. Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí z.s.
  8. Diskuze 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 4. 2020

Svěšeno z úřední desky dne: