Záměr obce – vypůjčka bývalé hospody [.pdf, 290 kB]

 

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail: podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

 Výpůjčka bývalé hospody Smědčice

 

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví obce

V souladu s ust. § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit (za účelem setkávání místních obyvatel) cca od 16. prosince 2020 bývalé místní malé pohostinství část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice

zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

místnost na setkávání cca (39,5 m²) a kuchyňku cca (6,5 m²) obě místnosti vč. vnitřního vybavení, sklad cca (16 m²), letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 14. 12. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování a o době výpůjčky

Prohlídka nabízených prostor je možná domluvit na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit vypůjčitel, vytápění přímotopy a krbovými kamny

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Ve Smědčicích 20.11.2020

 

                                                               Jana Šrédlová – starostka obce