Návrh závěrečného účtu 2010
, který vypracovala Petra Kondrová.